MNICH, T. Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 87810