MAŠOVÁ, N. Rodinný dům s prodejnou zvířat a chovatelských potřeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Remeš, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jurutková, Zuzana

Navrhovaná známka

eVSKP id 87780