KUNDELIUS, O. RODINNÝ DŮM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lampa, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 87745