VANĚČKOVÁ, A. Železobetonová konstrukce parkovacího domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čairović, Dorde

Navrhovaná známka

eVSKP id 88065