ZOGATA, S. Posouzení reologických vlastností pojivového systému kaolín-hlinitanový cement [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršnerová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 88120