SEDLÁČEK, T. RLXY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krekovič, Slavomír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Suchánek, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 84231