MUSILOVÁ, I. PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mores, Antonín

Navrhovaná známka

Pacal, Bohumil

Navrhovaná známka

eVSKP id 34083