KOUKAL, M. Mechanická analýza vlivu výrobních odchylek na styk hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Posudek oponenta

Horyl, Petr

Repko, Martin

Janíček, Přemysl

eVSKP id 34081