KLAPKA, M. Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kratochvíl, Ctirad

Navrhovaná známka

eVSKP id 24899