PAŘÍZEK, T. Redukce emisí škodlivých látek u jednotek pro termické zpracování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bébar, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Noskievič, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 24897