MUSIL, M. Sleva z ceny stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Marková, Leonora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Milada Galatíková

Navrhovaná známka

eVSKP id 55023