HERINGOVÁ, T. Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 55025