VALENTA, L. Posouzení ekonomické situace stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drápal, Radomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 55027