KROULÍKOVÁ, A. Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Witala, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 55009