JURÁŇ, M. Výpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Křiváková, Jarmila

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršner,, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 55010