KVAPIL, M. Plasmonic Antennas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šikola, Tomáš

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brzobohatý, Oto

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Novák, Stanislav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89487