ŽÁK, M. Řízení pohybu robota typu hexapod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Luža, Radim

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88775