KASPER, V. Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88411