MARTINŮ, L. Skládání HDR obrazu pro pohyblivou scénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Musil, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 88720