KULICH, M. Dynamic Template Adjustment in Continuous Keystroke Dynamics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka

eVSKP id 88820