JOHANOVÁ, D. Rozpoznávání objektů a gest v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88348