BRHEL, M. Řízení pohybu robota pomocí RaspberryPi a kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Samek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 88444