GONZÁLEZ, M. Fuzzy neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88352