HUSÁK, J. Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou ZYNQ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fučík, Otto

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drábek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88748