KARPÍŠEK, F. Monitorování a účtování spojení v sítích IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88750