SZABÓ, P. Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kačic, Matej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88833