GRIM, P. Převod výrazů v C do DIMACS formátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Charvát, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88384