BUCHTA, P. Framework pro vývoj aplikací na platformě ARM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88698