PRAMUKA, T. Podpora knowledge managementu v systému ALVAO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88577