ŽIVOTSKÝ, T. Vektorová analýza v GIS systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88350