KRÁL, B. Analýza a identifikace šumu fotoaparátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 88568