LEŠKO, V. Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88601