WANKA, M. Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Drábek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88516