SOÓKY, P. Rozšířené funkce honeypotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88440