KUKLIŠ, F. Rychlá rekonstrukce fotoakustických obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88652