BENNA, F. Optimalizace procesorového jádra pro knihovnu OpenCV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hynek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88483