DUŠEK, J. Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sochor, Jakub

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88849