PROCINGEROVÁ, L. Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Černocký, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 88572