KOTÁSEK, J. Webový frontend k systému pro analýzu síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88610