HANUS, T. Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88562