ADAMEC, M. Přednášky na cesty - konverze záznamu přednášky do e-book formátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88846