BRADÁČ, V. Sémantická podobnost textů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 88743