KRAICINGER, L. Automatická meteorologická stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šátek, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88798