FIŠER, J. Sportovní asistent pro platformu iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 88584