KOUDELKA, J. Přednášky na cesty: Android app pro off-line prohlížení přednášek na FIT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88569