GABČO, J. Implementace on-line API pro rozpoznávač řeči a Android demoaplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88344