JOHN, T. Android app - deníček spotřeby energií s predikcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 88559