FARNÍK, F. Skladová evidence s napojením elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 88703