TEUER, L. Mobilní aplikace pro sdílení polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88531