KUBÍK, J. Knihovna zdrojů a citací pro DokuWiki [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88560